මහ පොළවේ ඉඩ නැති නම් වලාකුළකට යමු

1/10/10

උතුම් වූ විදු මවුනි සුපෙම්බරපුංචි පා පොඩි වලට
කියා දී හරි පාර
සිය දහස් කුල කතුන්
බිහි කළා සැට වසක්
යුක්තියේ මිණි කිකිණි
නින්නාද කරවන්න
මෙත් මුදිත කරුණාව
දිගත පතුරාලන්න....
කියා දුන්නේ ඔබයි!!!
මෙ පින් බිම පාගනා
වැලි කැටය වුව ඔබේ...
දියමන්තියක් විලස
රුවා ගන්නෙමු සිරස
කෝටියක් දැරියනට
කල්පයක් පුරාවට
දෙනු මැනවි විදු දැනුම
ලැබේවා පින් මහිම
සුදිලේවි ඇහැළ මල්
උතුම් වූ ඔබ නමට......
ගෝතමි බාලිකා විදුහලේ...60 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන්...2006 දී..සංවත්සර ප්‍රකාශය සඳහා රචනා කළ මෙය...11 වසරෙන් 12 වසරට සමත් වූ අවදියේ ලියූවකි.......දැනට 63 වසරක් සමරන ගෝතමි මවට..සදා දිගාසිරි!

2 comments:

සෑම අදහසක්ම එක සේ වටිනවා..ඕනෑම විදිහකට විඳගන්න...මේ කාටත් අයිති අකුරු. කාගෙ කාගෙත් සිතිවිලි.